In A Nutshell: Ian & Ashlie | Kuala Lumpur

In A Nutshell: Jeremy & Hui Ying | Melbourne

In A Nutshell: Wen Eu & Jamie | Phuket

In A Nutshell: Lynn & Damien | Kuala Lumpur